Disclaimer

Deze e-mail wordt verstuurd vanuit en namens BVBA Anohid, Bissegemsestraat 86, 8501 Kortrijk. BE0842.186.959. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze Data Protection Notice die u kan terugvinden op onze website www.anohid.be. Voor meer informatie kan u contact opnemen via info@anohid.be Deze e-mail en de eventuele bijlagen daaraan zijn uitsluitend bestemd voor de persoon of de entiteit waaraan zij geadresseerd zijn en de inhoud ervan is, tenzij anders aangegeven, vertrouwelijk. Indien u deze e-mail ten onrechte ontvangen zou hebben, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan de verzender ervan en het bericht vervolgens te verwijderen. Indien u niet de bestemmeling bent van deze e-mail, is het u niet toegelaten dit bericht of de inhoud ervan openbaar te maken, te verspreiden, te kopiëren of te wijzigen. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van deze e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.